Przydomowe oczyszczalnie ścieków Śląsk

Przydomowe oczyszczalnie ścieków Śląsk

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są montowane głównie dla domów jednorodzinnych. Mają one zastosowanie dla gospodarstw, w których wcześniej teren został sprawdzony stan lustra wód podziemnych, powierzchnia działki, pozwolenie wodno prawne, przepuszczalność gruntów oraz projek w którym uwzględnione są budynki i oczyszczalnie sąsiadów. W przypadku nieprzepuszczalncych gruntów drenaż rozsączający.
Zapraszamy klientów ze Śląska do zapoznania się z naszą dokładną ofertą.

Przydomowe czyszczalnie ścieków - Badania geologiczne

Wykonujemy badania geologiczne na potrzeby zaprojektowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Śląska i okolic.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2006 roku w sprawie warunków odprowadzania ścieków do ziemi określa następujące przepisy:
- poziom wody gruntowej musi znajdować się co najmniej 1,5 m poniżej głębokości ułożenia drenów lub dna studni chłonnej.
- pozwolenia wodnopranwne nie są wymagane jeżeli ilość ścieków nie przekracza 5m3 na dobę.
Podczas sprawdzenia gruntu pod oczyszczalnie wykonujemy conajmniej dwa odwierty badawcze na odpowiednią głębokość. Odwiert musi być wykonay w miejscu zbiornika, drugi w okolicach denażu rozsączającego, tuneli rozsącających bądź studni chłonnej. Następnie badania makroskopowe gruntu oraz pobranie próbki, której skład chemiczny i współczynnik filtracji (prędkość przepływu) będzie sprawdzany przez laboratorium.
Test perkolacyjny - zalewanie wodą otworu i pomiar czasu wsiąkania się w grunt.
Sposób odprowadzenia ścieków zależy od wyników przeprowadzonych badań, w których ustalone zostaną: poziom zwierciadła wody gruntowej oraz prędkość wsiąkania wody. Dzięki tym informacją można sporządzić odpowiednie opracowanie oraz wykonać projekt który będzie określał odpowiednią długość i dopuszczalne obciążenie drenów, bądź w przypadku gdy wielkość działki nie jest wystaczająca stosuje się studnie chłonne, pod warunkiem gdy ilość ścieków nie przekroczy 1m3 w ciagu doby.

Oczyszczalnie biologiczne ścieków - Projekt i Montaż dla domów

Oczyszczalnie przydomowe z drenażem rozsączającym dla domów i obiektów komercyjnych do 22 osób. Głównym parametrem ograniczającym jest powierzchnia działki, ponieważ dla gruntu o słabej przepuszczalności wody istnieje rozwiązanie drenaża rozsączającego z wymianą gruntu pod urządzeniami. Zasada działania polega na oczysczeniu ścieków za pomocą procesu sedymentacji i flotacji zanieczysczeń oraz beztlenowego rozkłądu w osadniku gnilnym. Podczas drugiego etapu ścieki trafiają do reaktora biologicznego w którym są oczyszczane przez bakterie tlenowe na złożu biologicznym.

Budowa:
- osadnik gnilny
- drenaż rozsączający
- geowłóknina
- puzzolana
- studzienka zamykająca
- studzienka rozdzielcza
- zawór napowierzający

STUDNIE CHŁONNE

Studnie chłonne są jednym z rozwiązań systemu rozsączania wód opadowych bądź ścieków w gruncie. Magazynują i rozsączają doprowadzone do nich wody opadowe lub ścieki. Woda opadowa z obszaru dachu doprowadzana jest rurą kanalizacyjną do elementów systemu rozsączania, gdzie następnie jest magazynowana i powoli rozsączana do gruntu. Ścieki z oczyszczalni biologicznej trafiają do studni chłonnych, gdzie są rozsączane lub dodatkowo oczyszczane w gruncie.

TUNEL ROZSĄCZAJĄCY

Tunele drenarskie są głównym elementem systemu rozsączania wód opadowych w gruncie. Magazynują i rozsączają doprowadzone do nich wody opadowe lub ścieki. Woda opadowa z obszaru dachu doprowadzana jest rurą kanalizacyjną do elementów systemu rozsączania, gdzie następnie jest magazynowana i powoli rozsączana do gruntu. Ścieki z osadnika gnilnego lub oczyszczalni biologicznej trafiają do tuneli drenarskich, gdzie są rozsączane lub dodatkowo oczyszczane w gruncie.

oczyszczalnie ścieków Śląsk
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
przydomowa oczyszczalnia ścieków
BIOLOGICZNE OCZYSCZALNIE ŚCIEKÓW OFERTA:
- Badania geologiczne
- Projekt
- Montaż
Dla przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Śląska.
Wykonaliśmy już masę realizaji w miastach: Katowice, Chorzów, Siemianowice, Mysłowice, Czeladź, Będzin, Psary, Jaworzno, Bobrowniki, Łaziska, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Tychy, Mikołów, Gliwice, Ruda Śląska, Pszczyna, Kobiór, Wyry, Sosnowiec.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków Śląsk
oczyszczalnie ścieków Śląsk
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
przydomowa oczyszczalnia ścieków
Badania geologiczne dla domowej oczysczalni ścieków badanie geologiczne pod oczyszczalnie ścieków Śląsk

Opinia geologiczna pod oczyszczalnie dla gospodarstwa domowego
opinia geologiczna dla oczysczalni domowej ścieków Śląsk
stat4u