Wiercenie studni Śląsk i Małopolska

Firma Geolog wykonuje kompleksowo odwierty, montaż pompy i filtrów oraz przyłącze do obiektu. Poniżej przedstawiamy precyzyjne informacjie odnośnie rodzajów i metod wiercenia studni.
Posiadamy różne urządzenia ponieważ każda działka ma różną wielkość oraz strukture geologiczną gruntu. Wykonujemy prace dla osób indywidualnych do użytku domowego oraz podlewania ogródków. Dla firm i fabryk, które wykorzystują wodę w produkcji swoich wyrobów. Ze względu na susze dla gospodarstw rolnych do uprawy pola i sadów. Głębsze otwory studzienne w celu odbioru większej ilości wody do produkcji wód mineralnych i źródlanych, bądź Gmin, Miast oraz Wojewódźtw.
Wiercimy studnie głębinowe zarówno na młotek jak i płuczkę.
Głównym atutem jest koszt 1m³ wody to 70 groszy (energia elektryczna potrzebna do przepompowania wody).
Prosimy o kontakt telefoniczny w celu wstępnej wyceny inwestycji.
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć zamieszczonych w galerii.

Studnie Abisyńskie

Wiercimy na Śląsku i Małopolsce dla małych gospodarstw, ogrórków działkowych na terenach gdzie woda znajduje się na głębokości do 12m. Jeżeli na terenie znajduje się prąd wtedy montujemy pompę elektryczną, jeżeli nie ma to pompę ręczną.

FILM: WIERCENIE STUDNI ABISYŃSKCH

Studnie Głębinowe

Wiercimy w zależności od terenu na płuczkę, albo na młotek używając kompresora o wysokiej mocy, ponieważ każde zlecenie jest inne. Dla domów, gospodarstw, firm, instytucji wykonujemy studnie głębinowe z wybranego przez klienta pokładu wody głębinowej. Z reguły im głębsze źródło tym czystrza woda. Wykonujemy przemysłowe ujęcia wody pod farbyki, gminy. Odwierty nawet do 1000 metrów głębokości.

Procedura realizacji studni głębinowej:
- Wycena zlecenia (możliwe oględziny terenu), szacujemy na jakiej głębokości jest woda gruntowa,
- Odwiert o średnicy 170mm,
- Obsypka żwiu filtracyjnego,
- Filtry do uzdatniania wody,
- Niebieskie rury studzieniowe z atestem 125mm,
- Pompa, zbiornik przeponowy oraz złącze szwedkie / kręgi,
- Przyłącze instalacji sanitarnej oraz elektrycznej.

Studnie Przemysłowe

W przypadku dużego zapotrzebowania na wodę, sięgającego kilkudziesięciu m³/h należy wykonać przemysłowe ujęcie wody. Podczas wiercenia trzeba mieć wziąć pod uwagę poziom wód głębinowych i do niego dostosować średnicę oraz głębokość otworu. Najgłębsze sięgają kilku tysięcy metrów głębokości. Studnie przemysłowe dla fabryk, przedsiębiorstw, hoteli, gmin oraz miast.

Jaka jest cena wykonania studni?
Cena usługi ze względu na wiele czynników ustalana jest indywidualnie.
Jeżeli teren jest dla nas nieznany to oferujemy możliwość wykonania badania elektrooporowego gruntu i sprawdzenia dokładnie w którym miejscu na działce znajduje się woda. Badanie elektrooporowe wykonujemy tylko na terenie Śląska.

Na wysokość ceny wykonania studni mają wpływ następujące czynniki:
• Lokalizacja
- dojazd i transport,
- ukształtowanie terenu, a także istniejąca infrastruktura podziemna,
• Budowa geologiczna
- struktura i ukształtowanie podłoża, z którym związane jest zastosowanie odpowiedniej technologii odwiertu,
- głębokość na której znajduje się warstwa wodonośna,
• Technologia
- średnica otworu studziennego,
- rodzaj i średnica rur studziennych,
- rodzaj i wielkość filtra,
- typ, rodzaj i marka pompy głębinowej dobrana pod kątem wydajności studni i wymogów inwestora,
- typ i rodzaj wykończenia studni,
- wykonanie podłączenia do instalacji finalnej,
W celu uzyskania bardziej precyzyjnych informacji cenowych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

wiercenie studni

studnia przemysłowe Śląsk

studnie głębinowe Katowice

rury do studni głębinowej

Wynik badania elektrooporowego - sprawdzenie wody w gruncie, w celu odwiertu pod studnie głębinową.

badania elektrooporowe śląsk

studnie abisyńskie śląsk

Studnia Abisyńska

Jako nieliczni na terenie Śląska i Małopolski potrafimy wywiercić studnie abisyńską do 12 metrów głębokości. studnie abisyńskie śląsk


Studnia Głębinowa

Studnie głębinowe dla gospodarstw domowych wiercimy z reguły do 100 metrów głębokości. Jest możliwość wywiercenia dużo głębszej studni, lecz tutaj radzimy podzielenie wody na kilka domów. Przemysłowe ujęcia wody sięgają nawet do kilku tysięcy metrów. studnie głębinowe


Proces wykonania studni głębinowej


ANALIZA MAP HYDROGEOLOGICZNYCH

ANALIZA MAP HYDROGEOLOGICZNYCH

(MOŻLIWOŚĆ) BADANIA ELEKTROOPOROWE

BADANIA ELEKTROOPOROWE

PRZYJAZD NA MIEJSCE ODWIERTU

PRZYJAZD NA MIEJSCE ODWIERTU

PRZYGOTOWANIE STANOWISKA

PRZYGOTOWANIE STANOWISKA POD WIERCENIE

ODWIERT STUDNI

ODWIERT STUDNI

MONTAŻ RUR STUDZIENNYCH

MONTAŻ RUR STUDZIENNYCH

MONTAŻ POMPY I FITRÓW

MONTAŻ POMPY I FITRÓW

MONTAŻ ZBIORNIKA PRZEPONOWEGO

MONTAŻ ZBIORNIKA PRZEPONOWEGO

MONTAŻ UJŚCIA WODY

Opcje: Kręgi / Złącze Szwedzkie / Podłączenie do domu. MONTAŻ UJŚCIA WODY

WODA ZE STUDNI

woda ze studni

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Wiemy, że inwestycja nie jest mała, dlatego chętnych, którzy chcą sprawdzić jak wykonujemy studnie zapraszamy na aktualną budowę. Dodatkowo chętnie udzielimy konsultacji jeżeli będą jakieś pytania. Posiasiadamy doświadczenie na jakiej głębokości znajduje się woda gruntowa oraz głębinowa na terenie Małopolski i Śląska. studnia