Badania hydrogeologiczne Śląsk<

hydrogeologia śląsk

Dokumentacja hydrogeologiczna
Sporządzane przez nas opracowania głównie na terenie Śląska przedstawiające wyniki badań hydrogeologicnych dla danej działki są wykonywane głównie dla przedsięwzięć ujęć wodnych, terenów usługowych i terenów przemysłowych w szczególności stacje benzynowe. Dokumentacja jest sporządzona na podstawie projektu robót geologicznych, która skłąda się z pomiarów, wykresów, obliczeń, przekrojów geologicznych oraz konkluzji.
Posiadane doświadczenie oraz park maszyn pozwala na wykonanie powierzonych nam zleceń w wyznaczonym terminie. Jesteśmy w stanie wykonać specjalistyczne wiercenia rdzeniowane, w celu dokładnego rozpoznania przekoju geologicznego.

Zakres usług wykonyach przez Grupe Geolog:
- opinie dla przydomowych oczyszczalni ścieków,
- dokumentacje wód opadowych do gruntu,
- projektowanie charakterytyki ujęć wód podziemnych (studni),
- projektowanie pionowych, gruntowych wymienników pod pompy ciepła,
- projekty robót geologicznych,
- dokumentacje hydrogeologiczne dla przemysłu,
- dokumentacje hydrogeologiczne określające stan zanieczyszczenia wód,
- ocena i wnioski poziomu zanieczyszczenia wód,
- operaty wodnoprawne z załącznikami graficznymi,
- projektowanie i instalacja piezometrów,
- wiercenie z uzyskaniem rdzenia o nienaruszonej strukrurze geologicznej,
- zatwierdzenie dokumentacji przez właściwy organ administracyjny i zarejestrowanie studni.

hydrogeologia śląsk

hydrogeologia slask

hydrogeologia śląsk

Zamierzasz kupić działkę?

Oferujemy Pomoc przed zakupem działki

Przed zakupem działki należy sprawdzić szereg rzeczy. Wiemy jakie to jest ważne, dlatego tą sprawą zajmuje się osobiście Andrzej Łyczba, osoba z wieloletnim doświadczeniem.
Sprawdzamy:
- Stan prawny nieruchomości
- Plan miejscowy lub warunki zabudowy
- Dojazd do działki
- Uzbrojenie działki
- Topografie działki
- Granice działki
- Drzewa

Badania hydreogeologiczne wykonujemy na Śląsku.

hydrogeologia śląsk

geotechnika badanie