Badanie geotechniczne Katowice, Śląsk

Badanie geotechniczne Śląsk Badania geotechniczne na terenie Śląska i okolic wykonywane są w celu określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża pod projektowaną inwestycję. Sondowanie gruntu służy do sprawdzania wypustek skalnych. Fundamenty współpracują z podłożem gruntowym z tego względu jest to tak ważne i istotne podczas procesu projektowania. Informacje te są niezbędne do właściwego zaprojektowania fundamentów budynku, doboru typu izolacji, a także możliwości podpiwniczenia.
Badania geotechniczne przeprowadzone przed zakupem działki pozwolą Państwu uniknąć nieprzyjemnych sytuacji jak np.
- zasypane oczka wodne,
- tereny będące starymi rozlewiskami rzecznymi,
- torfowiska zagrzebane pod gruntami deluwialnymi,
- uplastycznione grunty spoiste i wiele innych,
- deformacja nieciągła.

Jesteśmy w stanie zbadać prawie każdy teren, posiadamy kilka maszyn do badań geologicznych, wykonujemy rdzeniowanie soniczne, w którym uzyskujemy oryginalny przekrój geologiczny o nienaruszonej strukturze gruntu. Głównie takie badania wykonujemy w Geologii inąynierskiej oraz hydrogeologii.

Projektowanie bez wcześniejszych badań często jest przyczyną spękań ścian budynków, osiadających posadzek lub zalanych i zawilgoconych piwnic. W skrajnych sytuacjach zaniechanie wykonania odpowiednich badań geologicznych i geotechnicznych może doprowadzić nawet do katastrofy budowlanej. W ofercie również sondowanie gruntu na terenie Śląska.

W ramach badań geotechnicznych firma Geolog wykonuje:

- opinie geotechniczne
- dokumentacje badań podłoża gruntowego (dokumentacje geotechniczne) ustalające warunki posadawiania obiektów budowlanych: budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków usługowych i biurowych, hal, magazynów, pawilonów handlowych, marketów, instalacji przemysłowych, masztów, dróg, mostów, sieci uzbrojenia podziemnego i innych,
- badania geotechniczne z wykorzystaniem metod geofizycznych: georadaru, badań elektrooporowych,
- projekty geotechniczne,
- oceny stateczności skarp i zboczy,
- odbiory wykopów fundamentowych,
- kontrola zagęszczenia podsypek i zasypek budowlanych, wałów przeciwpowodziowych i nasypów komunikacyjnych.
geotechnika Śląsk

badanie geotechniczne gruntu Śląsk

sondowanie gruntu slask

geotechnika Śląsk

geotechnika śląsk

Zamierzasz kupić działkę?

Oferujemy Pomoc przed zakupem działki

Przed zakupem działki należy sprawdzić szereg rzeczy. Wiemy jakie to jest ważne, dlatego tą sprawą zajmuje się osobiście Andrzej Łyczba, osoba z wieloletnim doświadczeniem.
Sprawdzamy:
- Stan prawny nieruchomości
- Plan miejscowy lub warunki zabudowy
- Dojazd do działki
- Uzbrojenie działki
- Topografie działki
- Granice działki
- Drzewa

sprawdzanie działki śląsk

Badania geotechniczne Śląsk

badania geotechniczne Śląsk

Badanie i sondowanie gruntu Śląsk

badania geotechniczne Katowice

Geotechnika Śląsk

badanie geotechniczne ŚląskPOLECANY RZECZOZNAWCA NIERUCHOMOŚCI

www.RZECZOZNAWCA24.pl

rzeczoznawca katowice