PROJEKTOWANIE BUDOWLANE I SIECIOWE

badania przemysłowe gruntu

Badania geologiczne wykazały, że można wybudować Wasz wymarzony dom, planowaną od lat inwestycję, stację benzynową, hotel, osiedle domków jednorodzinnych lub mieszkaniowe?
Nie masz gotowego projektu sieci, przyłączy oraz instalacji wewnętrznych w budynku a może odwodnienia działki? lub dojazdu do Twojej działki?
Nasz zespół świadczy również usługi w zakresie projektowania i nadzorów autorskich. Poniżej przedstawiamy Nasz zakres usług. W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.


Nasza firma zamuje się badaniami gruntu, jeżeli Państwo potrzebujecie innych dokumetacji to polecamy firmę

www.VOSA.pl


Firma VOSA zajduje się w Katowicach i działa w BRANŻY SIECIOWEJ.
Oferowane usługi:
- projektowanie sieci i przyłącza sieci wodociągowej,
- projektowanie sieci i przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej,
- projektowanie pompowni ścieków,
- projektowanie sieci i przyłącza sieci kanalizacji deszczowej
- projektowanie sieci i przyłącza sieci gazowej,
- projektowanie sieci i przyłącza sieci cieplnej,
- projektowanie instalacji wewnętrznych wody ciepłe, wody zimnej,
- projektowanie instalacji wewnętrznych kanalizacji sanitarnej,
- projektowanie instalacji wewnętrznych gazowej,
- projektowanie klimatyzacji i wentylacji,
- projektowanie centralnego ogrzewania,
- specyfikacje techniczne,
- przedmiary robót,
- kosztorysy inwestorskie,
- nadzory autorskie,
- kierowanie robotami.

W zakresie BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ świadczymy usługi z zakresu:
- projektowania przyłączy i sieci energetycznych,
- projektowania instalacji elektrycznych,
- projektowania instalacji niskoprądowych,
- projektowania oświetlenia,
- instalacji słaboprądowe,
- specyfikacji techniczne,
- przedmiarów robót,
- kosztorysów inwestorskich,
- nadzorów autorskich,
- kierowania robót.

W zakresie BRANŻY BUDOWLANO – KONSTUKCYJNEJ oferuje:
- projektowanie konstrukcji: stalowej, żelbetowej, metalowej, drewnianej itd.
- projektowanie zjazdów na działki,
- projektowanie parkingów oraz dróg min. dojazdowych,
- projektowanie i obliczanie przepustów,
- specyfikacje techniczne,
- przedmiary robót,
- kosztorysy inwestorskie,
- nadzory autorskie,
- kierowanie robotami.

W zakres oferty z OCHRONY ŚRODOWISKA wchodzi:
- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- pozwolenie wodnoprawne,
- inwentaryzacja zieleni.
projektowanie kanalizacji

projektowanie sieciowe podłączeń

warunki gruntowe

Zamierzasz kupić działkę?

Oferujemy Pomoc przed zakupem działki

Przed zakupem działki należy sprawdzić szereg rzeczy. Wiemy jakie to jest ważne, dlatego tą sprawą zajmuje się osobiście Andrzej Łyczba, osoba z wieloletnim doświadczeniem.
Sprawdzamy:
- Stan prawny nieruchomości
- Plan miejscowy lub warunki zabudowy
- Dojazd do działki
- Uzbrojenie działki
- Topografie działki
- Granice działki
- Drzewa

sprawdzanie działki