Badania geologiczne obiektów przemysłowych Śląsk

badania przemysłowe gruntu

Ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych jak też biur projektowych, które chcą w sposób rzetelny i zgodny ze sztuką inżynierską zaprojektować takie obiekty jak: pawilony handlowe, stacje paliw, hale magazynowe itp.
Cena za wykonanie badań geologicznych na Śląsku jest zmienna i zależna od ilości otworów, a także rodzaju inwestycji. W celu dokładniejszej wyceny tego typu badań geologicznych prosimy Państwa o kontakt. Posiadany park maszyn do wierceń geologicznych umożliwia wiercenia z uzyskaniem rdzenia w profilu gruntowego w nienaruszonym stanie. Rdzeniowanie otworu wykonujemy głównie dla budowy dróg, budynków usługowo, przemysłowych oraz bloków. Badania geotechniczno inżynierskie wykonywaliśmy do 200 metów głębokości.

Wykonane realizacje:
1. Opinia geotechniczna dotycząca podłoża gruntowego projektowanego zakładu produkcyjnego ADMIT przy ul. Cieszyńskiej 291, Jaworze, Powiat Bielski, województwo Śląskie.

2. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne dla potrzeb wzmocnienia podłoża pod dźwig na terenie Ocynkowni Śląsk Sp. z o.o. w Ligocie Dolnej (gmina Kluczbork) przy ul. Przemysłowej 4 na działce o numerze ewid. 619.
Zakres wykonanych robót obejmował:
- odwiercenie 4 otworów geotechnicznych o głębokości 4,0 m (w sumie 16,0 mb) systemem obrotowym, świdrem ręcznym w dniu 04.05.2016 r.
- badania makroskopowe gruntu oraz badania i pomiary terenowe (penetrometr tłoczkowy – PP)

3. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne podłoża pod projektowaną halę magazynową w Będzinie przy ul. Łącznej na działce o numerze ewid. 3756.
- odwiercenie 4 otworów geotechnicznych o głębokości 5,0 m (w sumie 20,0 mb) systemem obrotowym, świdrem ręcznym w dniu 23.05.2016 r.
- badania makroskopowe i laboratoryjne oraz badania i pomiary terenowe

4. Sprawozdanie z badań geochemicznych podłoża gruntowego terenu położonego w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich.
Prace terenowe zostały wykonane w dniu 23.06.2016 r. W czasie prowadzenia prac terenowych związanych z poborem prób gruntu do badań geochemicznych odwiercono 6 otworów badawczych o głębokościach od 3,0 m p.p.t. do 6,0 m p.p.t. (w sumie 30 mb) i pobrano łącznie 16 prób gruntu do badań geochemicznych.

5. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne podłoża pod projektowane posadowienie prasonożyc w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11 na działce o numerze ewid. 91/1.
Badania zostały wykonane systemem ręcznym, obrotowym w dniu 17.09.2015 r. Zakres wykonanych robót obejmował:
- odwiercenie 3 otworów geotechnicznychdo głębokości 4,0 m (w sumie 12,0 mb) pod projektowane posadowienie prasonożyc do złomu,
- badania makroskopowe gruntu oraz badania i pomiary terenowe.

6. Sprawozdanie z badań geochemicznych podłoża gruntowego terenu położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11B na działce o numerze ewid. 87.
Prace terenowe zostały wykonane w dniu 08.03.2016 r. W czasie prowadzenia prac terenowych związanych z poborem prób gruntu do badań geochemicznych odwiercono 4 otwory badawcze do maksymalnej głębokości 4,0 m p.p.t. (w sumie 16 mb). Z każdego otworu pobrano po 2 próby gruntu do badań geochemicznych.

7. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne podłoża pod projektowany budynek biurowy w Katowicach przy ul. Żelaznej na działce o numerze ewid. 4/8.
Zakres wykonanych robót obejmował:
- odwiercenie 10 otworów geotechnicznych o głębokości od 3,0 m do 9,0 m (w sumie 60,0 mb) systemem mechaniczno-obrotowym przy użyciu wiertnicy WH25. Prace terenowe zostały wykonane w dniu 11.05.2016 r.
- badania makroskopowe i laboratoryjne gruntu oraz badania i pomiary terenowe (penetrometr tłoczkowy - PP).

8. Sprawozdanie z badań geochemicznych podłoża gruntowego terenu położonego w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 5 na działce o numerze ewid. 2925/65.
Prace terenowe zostały wykonane w dniu 10.02.2016 r. W czasie prowadzenia prac terenowych związanych z poborem prób gruntu do badań geochemicznych odwiercono 7 otworów badawczych do maksymalnej głębokości 6,0 m p.p.t. (w sumie 39 mb). Z każdego otworu pobrano po 2 próby gruntu do badań geochemicznych.

9. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne podłoża pod projektowaną budowę stacji gazowej pomiarowo-redukcyjnej w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej na działce o numerze ewid. 2173/98.
Zakres wykonanych robót obejmował:
- odwiercenie 2 otworów geotechnicznych o głębokości 3,0 m (6,0 mb) systemem obrotowym, świdrem ręcznym w dniu 14.04.2016 r.
- badania makroskopowe gruntu oraz badania i pomiary terenowe (penetrometr tłoczkowy -PP), ścinarka ręczna.

10. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne podłoża pod projektowany gazociąg w Mysłowicach przy ul. Laryskiej.
Zakres wykonanych robót obejmował:
- odwiercenie 3 otworów geotechnicznych o głębokości 2,0 m, systemem obrotowym świdrem ręcznym. Prace terenowe zostały wykonane w dniu 28.04.2016 r.
- badania makroskopowe oraz badania i pomiary terenowe (penetrometr tłoczkowy - PP).

11. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne podłoża pod podziemny zbiornik gazu płynnego w Piekarach Śląskich przy ul. Podmiejskiej 39 na działce o numerze ewid. 816/30.
Zakres wykonanych robót obejmował:
- odwiercenie 2 otworów geotechnicznych o głębokości 3,0 m (w sumie 6,0 mb) systemem udarowym przy użyciu młota RKS. Prace terenowe zostały wykonane w dniu 10.05.2016 r.
- badania makroskopowe gruntu oraz badania i pomiary terenowe (penetrometr tłoczkowy - PP).

12. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne podłoża pod projektowaną kanalizację sanitarną wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Pszów.
Zakres wykonanych robót obejmował:
- odwiercenie 35 otworów geotechnicznych o głębokości od 3,0 m do 6,0 m (w sumie 126,0 mb) systemem mechaniczno-obrotowym przy użyciu wiertnicy WH25, a także młotem udarowym RKS i świdrem ręcznym w miejscach trudnodostępnych. Prace terenowe zostały wykonane w dniach: 25.04.2016 r. - 28.04.2016 r.
- wykonanie 2 sond dynamicznych SD-10 (DPL) o głębokości od 1,3 m do 3,0 m,
- badania makroskopowe i laboratoryjne gruntu oraz badania i pomiary terenowe (penetrometr tłoczkowy - PP), ścinarka ręczna.

13. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne podłoża pod projektowaną halę w Siemianowicach Śląskich przy ul. Srokowieckiej 22.
Zakres wykonanych robót obejmował:
- odwiercenie 5 otworów geotechnicznych o głębokości 3,2-4,2 m p.p.t. (w sumie 17,8 mb) systemem obrotowym, świdrem ręcznym w dniu 06.11.2015 r.
- badania makroskopowe gruntu oraz badania i pomiary terenowe (penetrometr tłoczkowy (PP), ścinarka ręczna).

14. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne podłoża pod projektowany budynek przychodni w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wróblewskiego na działce o numerze ewid. 259.
Zakres wykonanych robót obejmował:
- odwiercenie 4 otworów geotechnicznych o głębokości 4,0 m (w sumie 16,0 mb) pod projektowany budynek przychodni. Wiercenia wykonanosystemem obrotowym, świdrem ręcznym w dniu 28.03.2016 r.
- badania makroskopowe gruntu oraz badania i pomiary terenowe (penetrometr tłoczkowy (PP), ścinarka ręczna.

15. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne podłoża pod projektowaną stację transformatorową w Szczekocinach przy ul. Senatorskiej.
Zakres wykonanych robót obejmował:
- odwiercenie 1 otworu geotechnicznegodo głębokości 3,0 m,
- wykonanie 1 sondy SD-10 (DPL) do głębokości 3,0 m,
- badania makroskopowe gruntu oraz badania i pomiary terenowe.

16. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne podłoża pod projektowane lądowisko dla śmigłowców na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej.
Zakres wykonanych robót obejmował:
- odwiercenie 3 otworów geotechnicznych o głębokości 3,0 m (9,0 mb) systemem udarowym, przy użyciu młota RKS w dniu 27.02.2016 r.
- wykonanie 1 sondy SD-10 (DPL) do głębokości 2,5 m w celu zweryfikowania stopnia zagęszczenia gruntów piaszczystych,
- badania makroskopowe gruntu oraz badania i pomiary terenowe (penetrometr tłoczkowy (PP).

17. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne podłoża pod projektowaną budowę kompleksu boisk sportowych w Zawierciu przy ul. Niedziałkowskiego 21.
Zakres wykonanych robót obejmował:
- odwiercenie 6 otworów geotechnicznych o głębokości 3,0 m (w sumie 18,0 mb odwiertu) pod projektowany kompleks boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- wykonanie 2 sond SD-10 (DPL) do głębokości 3,0 m (w sumie 5,8 mb sondowań),
- badania makroskopowe gruntu oraz badania i pomiary terenowe,
Badania zostały wykonane systemem ręcznym, obrotowym w dniu 28.10.2015 r.

18. Dokumentacja z wykonania otworów piezometrycznych sieci lokalnego monitoringu wód podziemnych na terenie przeznaczonym pod budowę stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świętochłowicach przy DTŚ na działkach nr 4134, 4135/1, 4136, 4153/1, 4153/5.
Prace geologiczne obejmowały roboty wiertnicze, pobór próbek wody podziemnej oraz badania laboratoryjne. Dokumentowane prace wykonano w dniu 19.09.2015 r. W ramach powyższych prac wykonano 3 piezometry:
P-1 do głębokości 6,1 m
P-2 do głębokości 5,3 m
P-3 do głębokości 6,1 m


badanie geologiczne pod przemysł Śląsk

badanie geologiczne gruntu przemyslowego

badanie gruntu pod hale śląsk

badanie geologiczne hala przemysłowa

mapa geologiczna

FILM: ODWIERTY GEOLOGICZNE

Badania dla przemysłu

Odwierty badawcze do głębokości 50m.
Badania geotechniczne za pomocą georadaru,
badań elektrooporowe,
piezometry,
projekty geotechniczne,
projekt robót geologicznych,
Badania laboratoryjne:
- metale ciężkie: Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Ni, Hg, As
- substancje ropopochodne, BTX.
Sondowanie dynamiczne i statyczne,
warunki wodno gruntowe,
odbiory wykopów fundamentowych,
oceny stateczności skarp i zboczy,
kontrola zagęszczenia podsypek i nasypów.

Współpracujemy z biurami projektowymi i urzędami administracyjnymi Śląsk i Małopolska przy budowie mostów, dróg, sieci wodociągowych, sieci gazowych oraz kanalizacji.

badania geologiczne przemysł śląsk badania geologiczne pod hale śląsk badania geologiczne przemysł śląsk badania geologiczne pod hale śląsk piezometry śląsk