Geodeta, pomiary geodezyjne

badania geodezyjne

Poniżej przedstawiamy zakres świadczonych usług geodezyjnych przez naszą firmę:
- mapy do celów projektowych,
- wytyczenia: budynków, budowli, urządzeń podziemnych i naziemnych,
- geodezyjne pomiary powykonawcze,
- prace geodezyjne dotyczące granic nieruchomości,
- kompleksowa geodezyjna obsługa budowy obiektów przemysłowych, budownictwa mieszkaniowego oraz małej architektury,
- pomiary przemieszczeń i odkształceń,
- pomiary objętości mas ziemnych,
- pomiary wysokościowe,
- skanowanie i kalibracja map,
- opracowanie map wektorowych,
- plotowanie map,
- tworzenie plików SHP,
- numeryczne modele terenu (DTM),
- inwentaryzacje zieleni,
- inne nietypowe prace wymagające użycia technik geodezyjnych,

Zamierzasz kupić działkę?

Oferujemy Pomoc przed zakupem działki

Przed zakupem działki należy sprawdzić szereg rzeczy. Wiemy jakie to jest ważne, dlatego tą sprawą zajmuje się osobiście Andrzej Łyczba, osoba z wieloletnim doświadczeniem.
Sprawdzamy:
- Stan prawny nieruchomości
- Plan miejscowy lub warunki zabudowy
- Dojazd do działki
- Uzbrojenie działki
- Topografie działki
- Granice działki
- Drzewa

sprawdzanie działki